Spoločenstvo 6 b. j., Hlavná ul. č. 229, Nižná Myšľa